Regiobranding Zuid-Limburg

Aantal inwoners

Kaart 1 toont de relatieve toename of afname van het aantal inwoners per Zuid-Limburgse gemeente tussen 2008 en 2014. Als u op de gemeentes klikt, ziet u de absolute inwonertallen voor alle jaren tussen 2008 en 2014.

Aantal banen

Kaart 2 toont de relatieve toename of afname van het aantal banen per Zuid-Limburgse gemeente tussen 2008 en 2013. Als u op de gemeentes klikt, ziet u het absolute aantal banen voor alle jaren tussen 2008 en 2013.

Werkloosheidspercentage

Kaart 3 toont de relatieve toename van het werkloosheidspercentage (niet-werkzame beroepsbevolking als percentage van de werkzame & niet-werkzame, oftewel totale beroepsbevolking) per Zuid-Limburgse gemeente tussen 2008 en 2014. Als u op de gemeentes klikt, ziet u de werkloosheidspercentages voor alle jaren tussen 2008 en 2014.

Kerncijfers: Vergelijking Zuid-Limburg met Limburg en Nederland

kerncijfers